LG az

Aktual xəbərlər

QIŞ TRİMESTERİ 2023
modul 11

Kurslara qeydiyyat hər 3 aydan bir keçirilir, lakin qruplarda vakant yer olduğu halda qrupa qatıla bilərsiniz.

Qeydiyyat günləri: 19.12. - 24.12.2022
Qeydiyyat saatları: saat 10:00 - 19:00
Kursun müddəti: 05.01. - 02.04.20023

İMTAHANA HAZIRLIQ KURSLARI
modul 2

Höte - Sertifikat imtahanına hazırlıq kursları keçirilir (yerlər məhdud saydadır).

Qeydiyyat günləri:
Kurs günləri:
Kursun müddəti:

HÖTE-SERTİFİKATI İMTAHANLARI
modul 3

Təyin olunmuş tarixlərdə Höte-İnstitutunun Sertifikat imtahanları mərkəzimizdə keçirilir.

Qeydiyyat: 09.01. - 11.01.2023
İmtahan: A1 / A2 / B1 / B2 / C1
İmtahan tarixi: 18.01. - 02.02.2023
TESTDAF İMTAHANLARI
modul 44

Alman Dili Tədrisi Mərkəzində 2010-cu ildən etibarən TestDaF-TestAS-onSET imtahanlarını keçirir.

TestDaF: 14 Fevral 2023 / diqital
TestDaF: 09 Mart 2023 / kağız üzərində
TestAS: 15 Mart 2023 / diqital
TestAS: 23 Fevral 2023 / kağız üzərində