LG az

Dil kursları


Böyüklər üçün dil kursları (16 yaşdan yuxarı)

Alman dilini peşəkar müəllimlərlə öyrənin.
Mərkəzimizdə Dil Səviyyələrinin Ümumavropa Qiymətləndirmə Cədvəlinə uyğun olaraq A 1 - C 2 səviyyələri üçün standart, intensiv və super intensiv kurs təklif edirik. Standartlara uyğun hər səviyyə 2 yarım səviyyəyə bölünür.

Standart kurs:

Dərslərin başlanması: yanvar, aprel, sentyabr

- Kursun davamiyyəti: 12,5 həftə
- Dərslərin intensivliyi: həftədə 2 dəfə
- Cəmi 72 akademik saat (1 akademik saat = 45 dəqiqə)
- Dərsin müddəti: 150 dəqiqə (3 ak. saat + 15 dəqiqə fasilə)
- Qrup iştirakçılarının sayı: 10 - 16 nəfər
- Qrup iştirakçılarının sayı 10 nəfərdən az olarsa 60 ak. saat

İntensiv kurs:

Dərslərin başlanması: yanvar, aprel, sentyabr

- Kursun davamiyyəti: 6 həftə
- Dərslərin intensivliyi: həftədə 4 dəfə
- Cəmi 72 akademik saat (1 akademik saat = 45 dəqiqə)
- Dərsin müddəti: 150 dəqiqə (3 ak. saat + 15 dəqiqə fasilə)
- Qrup iştirakçılarının sayı: 10 - 16 nəfər
- Qrup iştirakçılarının sayı 10 nəfərdən az olarsa 60 ak. saat

Super intensiv kurs:

Dərslərin başlanması: avqust

- Kursun davamiyyəti: 5 həftə
- Dərslərin intensivliyi: həftədə 5 dəfə
- Cəmi 72 akademik saat (1 akademik saat = 45 dəqiqə)
- Dərsin müddəti: 150 dəqiqə (3 ak. saat + 15 dəqiqə fasilə)
- Qrup iştirakçılarının sayı: 10 - 16 nəfər
- Qrup iştirakçılarının sayı 10 nəfərdən az olarsa 60 ak. saat

Yeniyetmələr üçün dil kursları (13 - 16 yaş)

Alman Dili Tədris Mərkəzi yeniyetmələrin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq xüsusi kurslar təklif edir.

Dərslərin başlanması: yanvar, aprel, sentyabr

- Kursun davamiyyəti: 12,5 həftə
- Dərslərin intensivliyi: həftədə 2 dəfə
- Cəmi 72 akademik saat (1 akademik saat = 45 dəqiqə)
- Dərsin müddəti: 150 dəqiqə (3 ak. saat + 15 dəqiqə fasilə)
- Qrup iştirakçılarının sayı: 10 - 15 nəfər
- Qrup iştirakçılarının sayı 10 nəfərdən az olarsa 60 ak. saat

Uşaqlar üçün dil kursları (10 - 13 yaş)

Alman Dili Tədris Mərkəzi uşaqların yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq Dil Səviyyələrinin Ümumavropa Qiymətləndirmə Cədvəlinə uyğun olaraq A 1 - B 1 səviyyələri üçün kurslar təklif edir. Tədris mərkəzində hər səviyyə daha iki yarımsəviyyəyə bölünür. Bir yarım səviyyəni 2 və ya 3 trimestr ərzində bitirmək olar. O, səviyyədən asılıdır. Bundan əlavə balaca öyrəncilərimiz üçün müxtəlif proyekt və müsabiqələr təşkil edirik.

Dərslərin başlanması: yanvar, aprel, sentyabr

- Kursun davamiyyəti: 12 həftə
- Dərslərin intensivliyi: həftədə 1 dəfə
- Cəmi 36 akademik saat (1 akademik saat = 45 dəqiqə)
- Dərsin müddəti: 150 dəqiqə (3 ak. saat + 15 dəqiqə fasilə)
- Qrup iştirakçılarının sayı: 8 - 12 nəfər

Danışıq klubu, seminarlar, proyektlər, müsabiqələr

Müntəzəm olaraq mərkəzimizdə kurs iştirakçılarımıza danışıq klubu, Almaniya və Avstriya haqqında seminarlar, proyektlər və film klubu təklif edirik. Bu tədbirlər dil daşıyıcı tərəfindən aparılır.