LG az

Goethe-Zertifikat C1

İMTAHAN TARİXLƏRİ

.

* - Alman Dili Tədrisi Mərkəzinin kurs iştirakçıları Interne sayılır və 6 (altı) ay müddətində etibarlıdır. Bu halda, 6 (altı) aylıq dövr dil kursunun sonu ilə Alman dili imtahanının keçmə tarixi arasındakı dövrə aiddir.İMTAHAN NƏTİCƏLƏRİ

» Goethe-Zertifikat C1 (22.02.2021)

» Goethe-Zertifikat C1 (24.04.2021)

» Goethe-Zertifikat C1 (13.07.2021)