LG az

Goethe-Zertifikat B2

İMTAHAN TARİXLƏRİ

İmtahan nəticələri 4 - 6 həftə ərzində açıqlanır.

.

* - Alman Dili Tədrisi Mərkəzinin kurs iştirakçıları Interne sayılır və 6 (altı) ay müddətində etibarlıdır. Bu halda, 6 (altı) aylıq dövr dil kursunun sonu ilə Alman dili imtahanının keçmə tarixi arasındakı dövrə aiddir.TƏKRAR İMTAHAN TARİXLƏRİ

İmtahan nəticələri 4 - 6 həftə ərzində açıqlanır.

L - Lesen / H - Hören / S - Schreiben / M - Mündlich

.

* - Alman Dili Tədrisi Mərkəzinin kurs iştirakçıları Interne sayılır və 6 (altı) ay müddətində etibarlıdır. Bu halda, 6 (altı) aylıq dövr dil kursunun sonu ilə Alman dili imtahanının keçmə tarixi arasındakı dövrə aiddir.HAZIRLIQ MATERİALLARI

Burada siz imtahan modullarının nümunələrini və onlayn hazırlıq üçün tapşırıqlar toplusunu tapa bilərsiniz. Tapşırıqlar interaktivdir.

» İmtahan nümunələriİMTAHAN NƏTİCƏLƏRİ

» Goethe-Zertifikat B2 (04.07.2022)

» Goethe-Zertifikat B2 (16.11.2022)