LG az

Goethe-Zertifikat B2

İMTAHAN TARİXLƏRİ

* - Alman Dili Tədrisi Mərkəzinin kurs iştirakçıları Interne sayılır və 6 (altı) ay müddətində etibarlıdır. Bu halda, 6 (altı) aylıq dövr dil kursunun sonu ilə Alman dili imtahanının keçmə tarixi arasındakı dövrə aiddir.TƏKRAR HİSSƏ

L* - Lesen / H** - Hören / S*** - Schreiben / M**** - Mündlich

* - Alman Dili Tədrisi Mərkəzinin kurs iştirakçıları Interne sayılır və 6 (altı) ay müddətində etibarlıdır. Bu halda, 6 (altı) aylıq dövr dil kursunun sonu ilə Alman dili imtahanının keçmə tarixi arasındakı dövrə aiddir.İMTAHAN NƏTİCƏLƏRİ

» Goethe-Zertifikat B2 (26.01. - 30.01.2020)

» Goethe-Zertifikat B2 (10.06.2020)