LG az

Goethe-Zertifikat B2

İMTAHAN TARİXLƏRİ

.

* - Alman Dili Tədrisi Mərkəzinin kurs iştirakçıları Interne sayılır və 6 (altı) ay müddətində etibarlıdır. Bu halda, 6 (altı) aylıq dövr dil kursunun sonu ilə Alman dili imtahanının keçmə tarixi arasındakı dövrə aiddir.TƏKRAR İMTAHAN TARİXLƏRİ

L - Lesen / H - Hören / S - Schreiben / M - Mündlich

.

* - Alman Dili Tədrisi Mərkəzinin kurs iştirakçıları Interne sayılır və 6 (altı) ay müddətində etibarlıdır. Bu halda, 6 (altı) aylıq dövr dil kursunun sonu ilə Alman dili imtahanının keçmə tarixi arasındakı dövrə aiddir.İMTAHAN NƏTİCƏLƏRİ

» Goethe-Zertifikat B2 (26.01. - 30.01.2020)

» Goethe-Zertifikat B2 (10.06.2020)

» Goethe-Zertifikat B2 (16.09. - 18.09.2020)

» Goethe-Zertifikat B2 (18.11.2020)