LG az

Goethe-Zertifikat A2

İMTAHAN TARİXLƏRİ

İmtahan nəticələri 4 - 6 həftə ərzində açıqlanır.

.

* - Alman Dili Tədrisi Mərkəzinin kurs iştirakçıları Interne sayılır və 6 (altı) ay müddətində etibarlıdır. Bu halda, 6 (altı) aylıq dövr dil kursunun sonu ilə Alman dili imtahanının keçmə tarixi arasındakı dövrə aiddir.HAZIRLIQ MATERİALLARI

Burada siz imtahan modullarının nümunələrini və onlayn hazırlıq üçün tapşırıqlar toplusunu tapa bilərsiniz. Tapşırıqlar interaktivdir.

» İmtahan nümunələriİMTAHAN NƏTİCƏLƏRİ

» Goethe-Zertifikat A2 (12.07.2022)

» Goethe-Zertifikat A2 (14.11.2022)