LG az

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Alman Dili Tədrisi Mərkəzinin kurs iştirakçıları Interne sayılır və 6 (altı) ay müddətində etibarlıdır. Bu halda, 6 (altı) aylıq dövr dil kursunun sonu ilə Alman dili imtahanının keçmə tarixi arasındakı dövrə aiddir.İMTAHAN NƏTİCƏLƏRİ

» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (03.02.2019)
» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (03.03.2019)
» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (07.04. - 09.04.2019)
» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (02.06.2019)

» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (11.07. - 17.07.2019)