LG az

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

İMTAHAN TARİXLƏRİ

.

* - Alman Dili Tədrisi Mərkəzinin kurs iştirakçıları Interne sayılır və 6 (altı) ay müddətində etibarlıdır. Bu halda, 6 (altı) aylıq dövr dil kursunun sonu ilə Alman dili imtahanının keçmə tarixi arasındakı dövrə aiddir.İMTAHAN NƏTİCƏLƏRİ

» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (02.02.2020)

» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (17-18.06.2020)

» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (24.09.2020)

» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (18.11.2020)