LG az

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

İMTAHAN TARİXLƏRİ

.

* - Alman Dili Tədrisi Mərkəzinin kurs iştirakçıları Interne sayılır və 6 (altı) ay müddətində etibarlıdır. Bu halda, 6 (altı) aylıq dövr dil kursunun sonu ilə Alman dili imtahanının keçmə tarixi arasındakı dövrə aiddir.İMTAHAN NƏTİCƏLƏRİ

» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (01.05.2021)

» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (16.06.2021)

» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (14.07.2021)