LG az

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

İMTAHAN TARİXLƏRİ

* - Alman Dili Tədrisi Mərkəzinin kurs iştirakçıları Interne sayılır və 6 (altı) ay müddətində etibarlıdır. Bu halda, 6 (altı) aylıq dövr dil kursunun sonu ilə Alman dili imtahanının keçmə tarixi arasındakı dövrə aiddir.İMTAHAN NƏTİCƏLƏRİ

» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (11.07. - 17.07.2019)
» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (03.11.2019)
» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (18.12.2019)

» Goethe-Zertifikat A1: SD 1 (02.02.2020)